Elżbieta Pękalska

Wycieczki


[119 KB]
WYCIECZKA NR 1 "Z Pachołka na Łysą Górę"
Trasa: Gdańsk Żabianka - obiekty AWFiS - Pachołek - Droga Nadleśniczych - Dolina Świemirowska - Sowie Wzgórze - Mała Gwiazda - Łysa Góra - Sopot
Szlak: niebieski, zielony i czarny


Początek trasy to przystanek SKM Gdańsk Żabianka (na mapce punkt nr 1). Z tunelu kierujemy się w stronę lasu i po przejściu ulicy Grunwaldzkiej (światła sygnalizacyjne) do-chodzimy do obiektów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Warto zobaczyć tutaj stadion lekkoatletyczny z tartanową bieżnią. Służy on studentom AWFiS, ale też odbywają się na nim liczne zawody sportowe m.in. Mistrzostwa Krajów Nadbałtyckich. Kilka lat temu gościliśmy na bieżni Michaela Johnsona - mistrza olimpijskiego na 200m i 400m. Ciekawa jest też sztuczna ściana wspinaczkowa znajdująca się przy stadionie. Opuszczamy AWFiS i ulicą Czyżewskiego, a potem Opacką dochodzimy do Oliwy. Po lewej stronie mijamy wi-doczną w głębi katedrę i docieramy do ulicy Spacerowej. Tu przy ostatnich zabudowaniach napotykamy szlak zielony i za nim skręcamy w prawo. Po schodkach ( 388 stopni ) wchodzi-my na wzgórze Pachołek (punkt nr 2). Na szczycie warto wejść na platformę widokową, skąd rozciąga się rozległy widok na Trójmiasto oraz na lasy i doliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego ( między innymi znaną Dolinę Radości ). Zostawiamy Pachołek i po kilku-dziesięciu metrach, na przełączce, dołącza do nas szlak niebieski, który wspólnie z zielonym prowadzi nas dalej. Warto wejść na mijane po prawej stronie "bliźniacze" do Pachołka wzgó-rze. Znajduje się na nim pomnik upamiętniający Bitwę pod Oliwą w 1627 roku. Jeszcze nie-dawno istniała tam tablica informująca o tym fakcie. Dziś pozostał jedynie z drugiej strony cokołu kartusz z piaskowca z herbem Polski, z czasów Wazów. Wkrótce oba szlaki ponow-nie się rozdzielają. Zostawiamy szlak zielony, z którym później jeszcze się spotkamy i podą-żamy za znakami niebieskimi. Droga jest szeroka i utrzymuje nas mniej więcej na tej samej wysokości. Na trasie mijamy kilka zniszczonych stanowisk ścieżki zdrowia. Niebawem, niepostrzeżenie z prawej strony dochodzi szlak zielony, który wcześniej opuścili-śmy. Idziemy dalej za wspólnym oznakowaniem (jest to też droga udostępniona dla rowerzy-stów). Na tym odcinku, głównie po lewej stronie, można zauważyć wśród sosen kilka daglezji - egzotycznych drzew iglastych pochodzących z Ameryki Północnej z charakterystycznymi szyszkami i korą (korona drzew jest dość wysoko i słabiej ją widać). Szyszki, których jesienią pełno pod drzewem, mają wystające z trzema klapkami łuski okrywające. Po wysuszeniu wy-ginają się one na zewnątrz i szyszka wygląda wówczas, jakby miała "frędzelki". Chcąc drzewo rozpoznać, warto byłoby wcześniej zajrzeć do parku przy Katedrze Oliwskiej - rośnie tam wiele starych okazów daglezji.
Trafiamy w końcu na węzeł szlaków (punkt nr 3) - krzyżują się tu znaki niebieskie, czarne i zielone. Wybieramy tym razem zielone i schodzimy nimi do Doliny Świemirowskiej (punkt nr 4). Przechodzimy przez ogródki działkowe, Potok Świemirowski i asfaltową drogę (ul. Reja). W tym miejscu możemy zakończyć wędrówkę i ulicą tą dojść do przystanku SKM Sopot Wyścigi.
My idziemy dalej. Szlak wznosi się na przełęcz między wzgórzami: Zajęczym z prawej strony i Sępim z lewej. W prawo odchodzi żółty szlak spacerowy wokół Sopotu, przy którym znaj-duje się widoczna z przełęczy olbrzymia sosna - pomnik przyrody. Kierujemy się w lewo i idziemy dalej pod górę. Na szczycie znajduje się punkt widokowy. Panorama jest nieco ogra-niczona, ale widać stąd molo, Grand Hotel, klif orłowski i zatokę. W dół schodzi piaszczysta, ostra skarpa. Kilkaset metrów dalej szlak zielony krzyżuje się ze szlakiem czarnym, który już raz w czasie wędrówki spotkaliśmy. Miejsce to nosi nazwę "Mała Gwiazda" (punkt nr 5). Jest tam zadaszony słupek z kierunkowskazami. Zostawiamy szlak zielony (można nim dojść w ciągu godziny do Kamiennego Potoku) i skręcamy w prawo za znakami czarnymi (musimy uważać, bo ścieżek jest tu bardzo dużo). Droga wyprowadza nas na Łysą Górę z wyciągiem narciarskim na polanie. Idąc nadal szlakiem mijamy ogrodzenie Opery Leśnej, symboliczny cmentarz z pomnikiem ku czci żołnierzy radzieckich wyzwalających Sopot i schodzimy na ul.Żeromskiego. Stąd łatwo już dotrzeć do końcowego punktu wycieczki - przystanku SKM w Sopocie (punkt nr 6).

Orientacyjne czasy przejść poszczególnych odcinków

I Gdańsk Żabianka SKM (pkt. 1) - szczyt Pachołka (pkt. 2): 30 minut
II szczyt Pachołka (pkt. 2) - węzeł szlaków (pkt. 3): 40 minut
III węzeł szlaków (pkt. 3) - Dolina Świemirowska (pkt. 4): 20 minut
IV Dolina Świemirowska (pkt. 4) - Mała Gwiazda (pkt. 5): 35 minut
V Mała Gwiazda (pkt. 5) - Sopot SKM (pkt. 6): 40 minut


Do opisu dołączono szkic trasy. Dokładniejsze mapy, z których warto skorzystać podczas wędrówki to:
1. Lasy Sopockie" (1: 15 000) Wydawnictwo Via Mercatorium Gdańsk 1995
2. "Trójmiejski Park Krajobrazowy" - mapa dwustronna:
część płd. (1: 15 000)

część płn. (1: 30 000)
Wydawca EKO KAPIO Sopot

opracowała Elżbieta Pękalska