Legenda

_ _ _ - granica lasu

DR - Dolina Radości

DMM - Dolina Marnych Mostów

DŚW - Dolina Świeżej Wody

DW - Dolina Wężowa

DB - Dolina Bobrów

WD - Węglowa Woda

MD - Młyńska Droga

KD - Klesza Droga