Najbliższe spotkania doradców: czwartek 06-09-2012 11-10-2012, 15-11-2012, 13-12-2012, 10-01-2013, 28-02-2013, 14-03-2013, 18-04-2013, 16-05-2013, 06-06-2013 godz. 12.00 w siedzibie GODN.


III Seminarium KOMPUTER W SZKOLNYM LABORATORIUM PRZYRODNICZYM (sobota 16 marca 2013 r.)

·  PDF GDYŃSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE [1,8 MB]I N F O R M A C J E

·  Poszukiwani są kandydaci na doradców matematyki i fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych.

·  Poszukiwani są kandydaci na doradców biologii i fizyki dla gimnazjów.

Zmiana numeru konta bankowego

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 stycznia 2011 roku, zostało zamknięte konto dochodów własnych 
nr  72 1440 1026 0000 0000 0079 2381

W to miejsce zostało otwarte nowe konto 

nr  90 1440 1026 0000 0000 1254 1279A D R E S Y

·  REFORMA PROGRAMOWA

·  REFORMA PROGRAMOWA - podręczniki

·  Ministerstwo Edukacji i Nauki

·  Kuratorium Oświaty w Gdańsku

·  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

·  Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

·  Wrota Pomorza edukacja

·  Socrates po polsku

·  Rok Odkrywania Talentów

·  Zdolni z Pomorza (matematyka, fizyka, informatyka)

·  PTD Polskie Towarzystwo Dysleksji

·  APS Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi