POWRÓT


Zespół dworkowo - pałacowy w Gdyni (Mały Kack), powstał w XVIII wieku.
Był przebudowywany w XIX wieku. Aktualnie jest utrzymywany w formach neogotyckich.
Budynek jest otoczony parkiem z cennymi gatunkami drzew.
W pałacu mieściło sie I Liceum Ogólnokształcące, obecnie jest tam Gdynska Szkoła Filmowa.
Zabytek został wpisany do rejestru zabytków w 1946 roku. Był pierwszym wpisanym tam obiektem.
Zabytek