POWRÓT
Zdjęcia zespołu dworkowo - pałacowego
przy ul. Folwarcznej 2