ENGLISH
BATERIA ALTYLERI W GDYNI, REDŁOWIE

GALERIA
OPIS ZABYTKU
ADRES
O AUTORZE