OPIS ZABYTKU

Na klifach w Gdyni-Redłowie w obrębie Kępy Redłowskiej znajdują się cztery stanowiska baterii nadbrzeżnej 11BAS. Zbudowano je po wojnie i zostały wyposażone w działa kalibru 130mm. Każde ze stanowisk posiada dwie kondygnacje. Na dole znajdują się trzy pomieszczenia, do których można wejść jednak są bardzo zanieczyszczone i zniszczone. Na górna kondygnację prowadzą betonowe schody. Po obu stronach u szczytu schodów można zobaczyć pomieszczenia na ręczne windy amunicyjne. Same działa są w nie najlepszym stanie;
Więcej informacj na tym forum
POWRÓT