OPIS ZABYTKU

Zamek w Toruniu jest pierwszym wybudowanym na ziemi chełmińskiej. Budowę rozpoczęto w połowie XIII wieku, a ukończono 75 lat później. Mieściła się tu siedziba komtura. W roku 1454 zamek został wzięty szturmem przez toruńskich mieszczan, co zapoczątkowało wojnę trzynastoletnią.

Dziś zamek służy celom dydaktycznym i turystycznym. Odbywają się tu festiwale, imprezy masowe oraz inne happeningi.

Wróć