mapy dot. zabytku :

zumi


google map

Dawny budynek banku polskiego "PKO" przy ulicy 3 maja 25 w Gdyni zosta³ zbudowany w

powrót