Budynek biurowy Polskich Linii Oceanicznych
Opis

Położenie

Zdjęcia

Autor