Stawek - miejsce spotkań.Znajduje się tam m.in. boisko do koszykówki,
duży plac zabaw dla dzieci,
mały skatepark oraz duża scena,
gdzie odbywają się występy w czasie organizowanych kilka razy do roku festynów.

Powrót