Historia domu


Kamiennica została wybudowana przez Albina G±siorka w 1946r. Ma ona cztery piętra. Dawniej parter zamieszkiwał Albin z żon±, dwoma synami i sze¶cioma córkami. Dzisiaj od pierwszego do czwartego piętra lokale s± zajęte przez resztę rodziny. Natomiast na parterze mieszcz± się firmy.


projektpowrót