Polska wersja językowa
STOCZNIA GDYNIA
Adress: Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechos3owacka 3, 81-969 GDYNIA