Szkola Podstawowa nr 18Szkola Podstawowa nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego 81 - 385 ul. Krasickiego 28
Wejście do szkoły