Autor


Mateusz Szymanowski

Gimnazjum nr 1 w Gdyni im. Gdynskich Harcerzy II RP

Klasa III D

Marzec , Kwiecień 2011


Strona glowna