Strona Główna | Budowa reaktora | Elektrownie w Polsce | Polscy naukowcy | Słownik | Linki

Atom:

najmniejsza część pierwiastka chemicznego zachowująca jego włąściwości fizyczne i chemiczne; złożony jest z dodatnio naładowanego jądra atomowego oraz krążących wokół niego elektronów; jest elektryczne obojętny

Źródło: pl.wikipedia.org

 

 


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

X

Y

Z