Strona Główna | Budowa reaktora | Elektrownie w Polsce | Polscy naukowcy | Słownik | Linki

Chemia jądrowa:

nauka zajmująca się problemami chemicznymi, związanymi z jądrowymi właściwościami substancji, przemianami jądrowymi i wykorzystywaniem energii jądrowej w chemii.

Źródło: pl.wikipedia.org

Chemia radiacyjna:

dział chemii zajmujący się badaniem wpływów napromieniowania na procesy chemiczne

Źródło: pl.wikipedia.org

Chłodziwo:

płyn pośredniczący w odprowadzaniu ciepła, wydzielanego w rdzeniu reaktora

Źródło: pl.wikipedia.org

Choroba popromienna:

ogólna nazwa chorobowych zmian ogólnoustrojowych powodowanych przez promieniowanie jonizujące oddziaływujące na całe (lub prawie całe) ciało.

Źródło: pl.wikipedia.org

 


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

X

Y

Z