Strona Główna | Budowa reaktora | Elektrownie w Polsce | Polscy naukowcy | Słownik | Linki

Dawka LD50:

dawka, która w ciągu 30 dni po ostrej ekspozycji całego ciała powoduje śmierć 50% napromieniowanych osobników. Wartość LD50 szacuje się na 4-4,5 Sv.

Źródło: pl.wikipedia.org

Dawka LD100:

dawka, która w ciągu 30 dni po ostrej ekspozycji całego ciała powoduje śmierć 100% napromieniowanych osobników. Wartość LD100 szacuje się na 6-7 Sv.

Źródło: pl.wikipedia.org

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

X

Y

Z