Strona Główna | Budowa reaktora | Elektrownie w Polsce | Polscy naukowcy | Słownik | Linki

Elektron:

trwała cząstka elementarna o jednastkowym ładunku elektrycznym ujemnym równym 1,602*10-19 C i masie 9,1095*10-31 kg; wchodzi w skład atomu

Źródło: pl.wikipedia.org

Energia jądrowa:

Energia jądrowa to energia wydzielana podczas przemian jądrowych. Uwalnianie się energii podczas tych przemian związane jest z różnicami w energii wiązania poszczególnych jąder atomowych.

Źródło: pl.wikipedia.org

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

X

Y

Z