Strona Główna | Budowa reaktora | Elektrownie w Polsce | Polscy naukowcy | Słownik | Linki

HWR:

Heavy Water Reactor - typ reaktora jądrowego, którego mmderatorem i chłodziwem jest woda ciężka.

Źródło: pl.wikipedia.org

HTGR:

Hight Temperature Gas Reactor - reaktor wysokotemperaturowy gazowo-grafitowy. Pierwszy reaktor tego typu o nazwie "Dragon" uruchomiono w Winfrith Heath (Anglia) w 1964 r. Z rozwoje tych reaktorów związane są nadzieje na wykorzystanie ich w procesach metarulgicznych, produkcji paliwa wodorowego przez termiczny rozkaład wody

Źródło: pl.wikipedia.org

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

X

Y

Z