Strona Główna | Budowa reaktora | Elektrownie w Polsce | Polscy naukowcy | Słownik | Linki

Na tej stronie znajdują się informacje dotyczące podstawowych pojęć fizycznych związanych z szeroko pojętą atomistyką.

 

Co to jest atom?

W historii słowo atom pojawia się już 2000 lat temu. Demokryt jeden z grekich uczonych uznał że materia składa się z najmniejszych i dalej nie podzielnych cząstek które nazwał atomami. Około 1800 roku podjęto ponownie prastarą ideę atomu i wywnioskowano że muszą istnieć różne rodzaje atomów z tąd ta różnorodność substancji i zjawisk. W 1803 r. odkryto pierwszy pierwiastek chemiczny. W podręcznikach do chemii można znaleźć wyjaśnienie pojęcia atom w ten sposób: "Atom jest to najmniejszy składnik pierwiastka chemicznego, który bez utraty właściwości typowych dla danego pierwiastka chemicznego nie da się dalej podzielić".

Źródło: Co i Jak - Energia Atomowa

Co to jest promieniotrórczość?

Nie wszystkie pierwiastki posiadają jądra nie zmienne. Wiele jąder rozpada się nagle wyrzucając przy tym z siebie mniejsze cząstki. Zjawisko to nazywa się promieniotwórczością. Odkrył ją francuski fizyk Henri Becquerel, a badali małżonkowie Curie. Dziś wiemy, że istnieją trzy rodzaje promieniowania: promieniowanie alfa (składające się z jąder helu), promieniowanie beta (złożone z elektronów) oraz promieniowanie gamma - pozbawione masy kwanty.

Źródło: Co i Jak - Energia Atomowa

Czy jądra atomowe można rozszczepiać?

W 1938 dwóch niemieckich naukowców Otto Hahan i Fritz Straßmann dokonali rewolucjonującego odkrycia. Ostrzeliwując jądra atomowe uranu neuronami stwierdzili że jądra niektórych z tych jąder zostały rozszczepione na dwie prawie równe części. Nie był to samorzutny rozpad atomu tylko neurony jak pociski rozbiły jądra atomów.

Źródło: Co i Jak - Energia Atomowa

 


Podstawowe informacje

O projekcie

O twórcy witryny