Strona Główna | Budowa reaktora | Elektrownie w Polsce | Polscy naukowcy | Słownik | Linki

Neuron:

(z łac. neuter - "obojętny") to cząstka subatomowa występująca w jądrach atomowych. Jest obojętny elektrycznie.

Źródło: pl.wikipedia.org

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

X

Y

Z