Strona Główna | Budowa reaktora | Elektrownie w Polsce | Polscy naukowcy | Słownik | Linki

Promieniotwórczość:

właściwość niektórych jąder atomowych polegająca na samorzutnej przemianie nukleoidu w inny nulkeolid; promieniotwórczości towarzyszy emisja promieniowania

Źródło: pl.wikipedia.org

Promieniowanie α (alfa): img

promieniowanie jonizujące emitowane przez rozpadające się jądra atomowe, będące strumieniem cząstek afla, które są jądrami helu.

Źródło: pl.wikipedia.org

Promieniowanie β (beta): img

rodzaj promieniowania jonizującego wysyłanego przez promieniotwórcze jądra atomowe podczas przemiany jądrowej, jest strumieniem elektronów

Źródło: pl.wikipedia.org

Promieniowanie γ (gamma): img

wysoko energetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego (o długości fali mniejszej od 10-11m); promieniowanie γ jesy bardzo przenikliwe, silnie oddziaływuje na oganizmy żywe nawet przy dalekich odległościach od źródła promieniowania; ochronę przed promieniowaniem γ stanowią grube osłony z ołowiu lub betonu

Źródło: pl.wikipedia.org

 


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

X

Y

Z