Strona Główna | Budowa reaktora | Elektrownie w Polsce | Polscy naukowcy | Słownik | Linki

Podział według rodzaju reakcji jądrowej:

Podział według chłodziwa:

Reaktor badawczy PULSAR, o mocy 1MW

Źródło: pl.wikipedia.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opis budowy

Typy elektrowni atomowych

Budowa elektrowni