Strona Główna | Budowa reaktora | Elektrownie w Polsce | Polscy naukowcy | Słownik | Linki

wiek Fermiego:

w fizyce jądrowej nazwa parametru będącego miarą strat prędkości cząsteczki w teorii spowalniania neuronów Fermiego. Neuron bowiem po kolejnym, sprężystym zderzeniu z atomami moderatora porusza się coraz wolniej, czyli coraz bardziej wydłuża się czas pomiędzy zderzeniami. Ale czas ten nie jest mierzony w sekundach, lecz w centymetrach kwadratowych, gdyż według Fermiego określa się jako jedną szóstą średniego kwadratu odległości, na jaką przenika neutron.

Źródło: pl.wikipedia.org

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

X

Y

Z