81-345 Gdynia, al. Zjednoczenia 13D

Tel./fax. (+48 58) 620 77 75

Konto: BIG Bank Gdański S.A. 1 odział w Gdyni,

Nr 10401224-251095-132