BISKUPIN

Biskupin to najciekawsza osada obronna, choć nie jedyna. Znajduje się niedaleko Żnina, w dawnym województwie bydgoskim (dziś kujawsko-pomorskie).
Pozostałości osady odkrył przypadkowo w 1933r. miejscowy nauczyciel, Walenty Szwajcer, na terenie zabagnionego półwyspu, gdzie jeden z gospodarzy kopał torf. Rozpoczęte wówczas w Biskupinie badania wciąż trwają. Nowe techniki badawcze pozwalają precyzyjnie okrelić np. wiek osady, którą po odkryciu datowano na lata 700-400 p. n. e. Jednak wyniki badań wykazały, że jest o 200 lat starsza niż dotychczas sądzono: powstała w latach 747-722 p. n. e. Istniała do ok. 400r. p. n. e. ślady osadnictwa na tym terenie sięgają schyłku paleolitu
Ok. 2500 lat temu na zachodni brzeg Jeziora Biskupińskiego przybył lud, który poprzedził tu osadnictwo Słowian. Dzisiejszy półwysep był wtedy wyspą o powierzchni ok. 2 ha.
Na wyspie istniała osada o owalnym kształcie. Wysoki wał ziemno - drewniany miał zapewnić spokój osadzie i jej mieszkańcom. Wnętrze Biskupina przedstawiało się imponująco jak na owe czasy. Wzdłuż wału wytyczono okrężną ulicę. Pośrodku osady wybudowano ponad 100 ustawionych rzędami domów, pomiędzy którymi biegło 11 równoległych ulic.
Ulice wyłożono dranicami, czyli drewnianym chodnikiem, ze względu na podmokły teren.
Długi pomost, a także strzeżona dniem i nocą brama
stanowiły jedyną drogę prowadzącą do prasłowiańskiej osady
.
Pozostałości dobrze zachowanego osiedla obronnego kultury łużyckiej można oglądać do dziś
.
Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://www.biskupin.pl