Budowa Zamku Krzyżackiego w Malborku

Jego budowę zaczęto w roku 1274. Jak wynika z nazwy, jest to zamek zbudowany przez Krzyżaków. Budowano go w stylu Gotyckim. Zamek Krzyżacki jest wielkim kompleksem obejmującym Zamek Wysoki (który zbudowano w latach 1276 - 1280, a rozbudowano w 1334 - 1344), dawne przedzamcze (zbudowane pod koniec XIII w.), przekształcone w XIX wieku w Zamek Średni, z Wielkim Refektarzem (zbudowanym w latach 1318 - 1323) i Pałacem Wielkiego Mistrza (zbudowany mw latach 1383 - 99), oraz przedzamcze, zwane Zamkiem Niskim (zbudowane w XIV wieku), z arsenałem i kościołem (zbudowanym w roku 1358); Nowe obwarowania zbudowane w latach 1330 - 1350 z basztami i Bramą Mostową. Zamek został zdewastowany na przełomie XVIII i XIX wieku. Był częściowo rekonstruowany w latach 1882 - 1921 a po roku 1945 odbudowany.