O Malborku

Powstał z osady istniejącej wokół zamku wznoszonego przez Krzyżaków. Prawo miejskie otrzymał w 1276 roku. Od 1309 był stolicą państwa krzyżackiego i siedzibą Wielkiego Mistrza Zakonu. Jego zamek należał do najobszerniejszych w Europie, łączył w sobie funkcje sakralne, klasztorne i obronne. Składał się z trzech części oddzielonych od siebie skąplikowanymi systemami obronnymi. W czasie wojen polsko-krzyżackich oblegany byl przez wojska polskie w 1410, 1457 i 1460 roku. Na mocy pokoju toruńskiego w 1466 r. przeszedł pod władzę króla polskiego i stał się stolicą woj. malborskiego. Stolicę państwa krzyżackiego przeniesiono do Królewca. W XVI w. nastąpił znaczny rozwój Malborka jako ośrodka handlu zbożem. Duże znaczeniemiała też produkcja miejscowego piwa, sprzedawanego na Żuławach. Malbork odegrał ważną rolę w wojnach polsko-szwedzkich 1626-29 i 1655-60 r.Po pierwszym rozbierze Polski miasto znalazło się pod panowaniem pruskim. Do Polski powróciło w 1945 r. Nadwątlony zamek krzyżacki został pieczołowicie odrestaurowany.