EP08

Wstęp

EP08 jest pierwszą polską lokomotywą przystosowaną fabrycznie do prowadzenia pociągów z prędkością wyższą niż 125 km/h. To właśnie dzięki tym pojazdom ( jak również EP05 ) PKP stworzyło sieć szybkich połączeń kolejowych w Polsce. Dzisiaj EP08 mają mniej pracy niż kiedyś. W rozkładzie jazdy 2000/2001 straciły dominujšcš pozycję na lini Warszawa - Poznań. Aktualnie obsugują na tej trasie wyłącznie kilka ekspresów.


Historia i opis EP08

W latach siedemdziesiątych wzrosło zapotrzebowanie na pociągi o podwyższonej prędkości. W związku z tym Centralny Zarząd Trakcji MK i COBiRTK opracowały na bazie udanej lokomotywy brytyjskiej EU06 ( i jej odpowiednika polskiego EU07 ) nową konstrukcję oznaczoną jako EP08. W latach 1972 - 1976 w "Pafawag" we Wrocławiu wyprodukowano łącznie 15 egzemplarzy. Niestety na tym poprzestano, gdyż w Polsce istniało duże zapotrzebowanie na ciężkie lokomotywy elektryczne, a wrocławski zakład nie był w stanie produkować dwóch rodzajów taboru naraz.
Wśród głównych zmian, jakie zastosowano w EP08 warto wymienić zmianę przełożenia przekładni zębatej z 79:18 na 77:24, co teoretycznie pozwalało na osišgnięcie prędkości 160 km/h lecz ze względu na wady konstrukcyjne ( już w EU06 ) prędkość konstrukcyjną ograniczono jedynie do 140 km/h.
Następną poważną zmianą było zastosowanie tocznego ułożyskowania wału dršżonego ( zamiast stosowanego w serii EU07 - ślizgowego ). Tutaj jednak "Pafawag" nie był konsekwentny i w lokomotywach 002 do 005 zastosował ułożskowanie ślizgowe, które okazało się nieodpowiednie do założonej prędkości konstrukcyjnej. Lokomotywy te po krótkim czasie przemianowano na serię EU07, nadajšc im numery od 241 do 244.
Do innych zmian konstrukcyjnych względem wzorcowej serii zaliczyć należy: zastosowanie nowych silników trakcyjnych EE541c z lepszą klasą izolacji, wprowadzenie szyb klejonych wielowarstwowych o grubości 14 mm z warstwš grzejną, wprowadzenie nowych pneumatycznych wycieraczek szyb czołowych i wreszcie nowe osłony otworów rewizyjnych przetwornic, które w toku eksploatacji okazały się wadą ( trudności z założeniem opaski na korpus przetwornic w warunkach zabudowy w lokomotywie ).
W serii EP08 nie wyeliminowano podstawowych wad lokomotyw typu EU06/07, do których należą: zbyt ciasne rozmieszczenie maszyn pomocniczych ( zły dostęp ), złe rozmieszczenie pomostów na czołownicy, brak pomostów dachowych po jednej stronie pantografów oraz częste luzowanie zamocowania silników w ramach wózków ( w lokomotywach EP08 i EU06/07 silniki są całkowicie odsprężynowane i nie opierajš się na osi zestawu kołowego ).

Na podstawie tekstu ze strony:

http://www.kolej.pasjo.net.pl/~jareks/wtpkp/ep09.htm


Dane techniczne:

Producent Pafawag we Wrocławiu
Układ osi Bo'Bo'
Długość całkowita 15940 mm
Masa służbowa lokomotywy 80000 kg
Nacisk zestawu kołowego na tor 20000 kG
Średnica kół 1250 mm
Typ silników trakcyjnych EE541c
>Moc godzinna 2080 kW
Moc ciągła 2000 kW
Przełożenie przekładni głównej 77:24
Prędkość konstrukcyjna 140 km/h

Gdzie ją można spotkać?

Lokomotywy serii EP08 przydzielone są do MT Wrocław Południe oraz MT Warszawa Targowa. Zazwyczaj kursują na trasach: Warszawa - Poznań, Poznań - Wrocław, a ostatnio także po wprowadzeniu nowego rozkładu jazdy na trasie Warszawa - Katowice, Kraków.


EP08 - 006 EP08 - 009 EP08 - 012

Lokomotywy EP08 w poprzednim rozkładzie jazdy kursowały głównie na trasie Warszawa - Poznań. Na zdjęciu trzy EP08 od lewej: 006, 009 i 012 na terenie stacji w Kutnie w lutym 2000 roku.

EP08 - 007

EP08 - 007 z pociągiem IC "Piast" na stacji Poznań Główny ( foto: Sławomir Oczoś ).

EP08 - 010 EP08 - 011

Na zdjęciach dwie wrocławskie EP08. Po lewej EP08 - 010 wyjeżdżająca ze stacji Wrocław Główny w stronę Poznania. Po prawej dosyć rzadki widok EP08 - 011 na stacji Kraków Główny w sierpniu 1999 roku.

 

foto, scan: Michał Wojtaszek