BaptyseriumBaptysterium wzniesione w XIV w. zostało usytułowane na południowej stronie transeptu i choć z pozoru wydawać się ono może budowla wolno stojąca, to jednak w rzeczywistosci tworzy nieodlaczna kompozycje z caloksztaltem kościola. Znajduje się ono pomiedzy Capella Zen i pomieszczeniami skarbowymi, od strony Piazzetty. Wnętrze, jeśli chodzi o wystruj dekoracyjny, powstawało z przerwami w ciągu dwóch wieków - XV i XVI. Początek przypada na okres panowania Doży Andrea Dandola, którego wisząca urne żałobna widzimy na ścianie przeciwleglej do wejścia (XIV w.). Za jego to dożostwa wnetrze otrzymalo te postać, która zachowała się do dziś, co dotyczy także i mozaik zdobiących sklepienia i kopuły. Mozaiki, które przedstawiają sceny z życia Chrystusa i Jana Chrzciciela, należą do kierunku tzw. Weneckiej sztuki ludowej i charakteryzują się ogromna ekspresja - jak np. w scenie Chrztu Jezusa oraz gotyckimi cechami, co dostrzegamy w regularnym układzie postaci, stylizacji pejzażu, w zastygłym wyrazie twarzy. Najbardziej typowym i czystym przykładem tego jest Taniec Salomei.