Tematy: Czym zajmuje się Filozofia?, Sentencje

Czym zajmuje się Filozofia?

Kliknij, aby powiększyć(46,7 KB)
Filozofia na średniowiecznej
miniaturce
Filozofia (gr. φιλοσοφία philosophia) – określenie to pochodzi (prawdopodobnie) od matematyka i filozofa Pitagorasa żyjącego w VI wieku p.n.e. Pierwotnie miało sens dosłowny i oznaczało poszukiwanie, umiłowanie mądrości (gr. φιλέω phileo - kochać, σοφία sophia - mądrość). Obecnie terminu filozofia używa się w różnych znaczeniach. Trudno o definicję, bo zakres rozważań filozoficznych i ich metoda ulegały historycznym zmianom, a rozumienie filozofii jest uzależnione od przyjętej tradycji filozoficznej. W uproszczeniu można powiedzieć, że filozofia zajmuje się ogólnymi, podstawowymi zagadkami świata: naturą istnienia i rzeczywistości, poznawalnością prawdy czy tym, jakie działanie jest pożądane. Dzieli się ją na: ontologię (teoria bytu), epistemologię (teoria poznania), aksjologię (teoria wartości), antropologię filozoficzną i filozofię społeczną.

Sentencje

Maksyma (inaczej aforyzm, sentencja) - krótka, zwykle jednozdaniowa wypowiedź (prozaiczna lub rymowana), wyrażająca ogólną prawdę, mądrość dotyczącą życia człowieka. Myśl filozoficzna, etyczna zawierająca pewną zasadę postępowania.
Moje Sentencje
  1. Ludzie nazywają coś sztuką, ponieważ sami tego nie umieją.
  2. Prawdziwe marzenie to takie, które nie może się spełnić.
  3. Prawda nie istnieje, prawde trzeba stworzyć.
  4. Gdy nastanie koniec świata po ludzkości zostanie tylko znak.
  5. Ludzie żyją otoczeni przez to co przyjęli za prawdziwe i prawidłowe... tak właśnie określają "Rzeszywistość"
  6. Jeśli człowiek nie słucha własnego siebie to nigdy nie posłucha kogoś innego.
  7. Zawsze łatwo jest niszczyć, ale trudno budować.
  8. Życie jest jak droga, góry to przeszkody, a rozgałęzienia to wybór.


Japonistyka
Linki


Do Góry