Tematy: Czym zajmuje się Informatyka?, Jak zaczęła się moja przygoda z Informatyką(Wiersz), HTML, czyli to w czym jestem dobry

Czym zajmuje się Informatyka?

Kliknij, aby powiększyć(55,5 KB)
Komputer firmy "Apple"
Informatyka (ang. computer science, computing science, information technology, informatics) – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji – w tym technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje, pierwotnie będąca częścią matematyki, rozwinięta do osobnej dyscypliny nauki, pozostającej jednak nadal w ścisłym związku z matematyką, która dostarcza podstaw teoretycznych przetwarzania informacji. Informatykę można podzielić na dwie główne dziedziny. Pierwsza z nich – analiza – obejmuje analizowanie informacji przepływających w świecie rzeczywistym. Druga zajmuje się tworzeniem oraz używaniem systemów służących do przetwarzania informacji, co obejmuje: projektowanie systemów informatycznych, programowanie oraz korzystanie z systemów informatycznych. Obecnie systemy informatyczne tworzone są głównie z wykorzystaniem komputerów jako narzędzi do przetwarzania informacji.

Jak zaczęła się moja przygoda z Informatyką(Wiersz)

Kliknij, aby powiększyć(6,38 KB)
...dziarskim PC-em...
...Dzialo się to, dzieci drogie w dniu piątkiem zwanym, a właściwie w noc piątkową gdy ciemność zdołała już mury miasta otulić. Krzysztof L, Szatanem czasem zwany, siedział w ciemnym kącie lokum szkolnego, upajając się światłem bliskiego naturalnej śmierci monitorka, zaprzyjaźnionego chwili owej z niewiele bardziej dziarskim PC-em. Burczał sprzęt ten i sapał przeraźliwie, ostatkami sił na obliczu malując dorodny usmiech na mych ustach z radości ukończenia pierwszej strony WWW.

HTML, czyli to w czym jestem dobry

Kliknij, aby powiększyć(9,58 KB)
HTML tej strony
HTML (ang. HyperText Markup Language, pol. hipertekstowy język znaczników) – dominujący język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Pozwala opisać strukturę informacji zawartych w dokumencie nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu (formując linki, nagłówki, akapity, listy, itp.) oraz osadzić w tekście dodatkowe obiekty np. statyczne grafiki, interaktywne formularze, dynamiczne animacje. W składni języka HTML wykorzystuje się znaczniki opatrzone z obu stron nawiasami ostrokątnymi.

Strona Główna
Japonistyka


Do Góry