Czas trwania eksperymenyu: 10 dni

Autorką tekstu jest Iwona Standura.

Opis eksperymentu:

Eksperyment został przeprowadzony na dwóch myszkach laboratoryjnych. Eksperyment był przeprowadzany w gabinecie biologicznym - dla badanych zwierząt były to naturalne warunki w jakich przebywały od urodzenia. Myszy nie były głodzone - dostawały jeść raz dziennie o tej samej porze dnia (ok 20.00). Doświadczenie nr 1 polegało na pomiarze czasu w jakim jedna mysz dojdzie do pokarmu umieszczonego na drugim końcu labityntu - celu (rys. 1). W doświadczeniu nr 2 mierzyłyśmy czas w jakim obie myszy dojdą do celu. Po pięciu dniach zmieniłyśmy miejsce pokarmu.
rys.1

PIERWSZE PIĘĆ DNI:

Za każdą próbą robiliśmy po trzy próby i notowaliśmy średni czas przejścia myszy do pokarmu. W ciągu 12 minut myszy dotarły do pokarmu, a jedna mysz dotarła w czasie 10 minut. Eksperyment powtórzono następnego dnia - myszy dotarły do celu w ciągu 10 minut i 39 sekund, a jedna mysz w czsie 9 minut i 30 sekund. Eksperyment powtórzono pięciokrotnie w odstępach jednodniowych. Czas dotarcia do pokarmu przedstawiają tabele nr 1 (jednej myszy) i nr 2 (dwóch myszy) .

Data:
Czas trwania "biegu" jednej myszy:
11.05.2001r.
10 minut 00 sekund
12.05.2001r.
9 minut 30 sekund
13.05.2001r.
8 minut 52 sekundy
14.05.2001r.
7 minut 36 sekund
15.05.2001r.
6 minut 40 sekund
tab. 1
Data:
Czas trwania "biegu" dwóch myszy:
11.05.2001r.
15 minut 48 sekund
12.05.2001r.
12 minut 36 sekund
13.05.2001r.
10 minut 07 sekund
14.05.2001r.
9 minut 00 sekund
15.05.2001r.
6 minut 58 sekund
tab. 2


Wnioski:
Rezultaty przedstawione w powyższej tabela dowodzą iż myszy nauczyły sie szybkiej drogi do pokarmu. Za każdą próbą czas przejścia tej drogi był coraz krótszy - myszy popełniały coraz mnie błędów w czasie przejścia przez labirynt.

NASTĘPNE PIĘĆ DNI :
Po pięciu dniach zmieniłyśmy miejsce pokarmu. Myszy najpierw dotarły do miejsca, w którym w pierwszej fazie leżał pokarm, a kiedy stwierdziły, że tam nie ma pożywienia zaczęły "poszukiwania". Eksperyment powtórzono w pięciu próbach. Wyniki przedstawiają tabele nr 3 (jednej myszy) i 4 (obu myszy).

Data:
Czas trwania "biegu" jednej myszy:
16.05.2001r.
13 minut 04 sekund
17.05.2001r.
11 minut 56 sekund
18.05.2001r.
10 minut 10 sekund
19.05.2001r.
7 minut 06 sekund
20.05.2001r.
4 minut 59 sekund
tab. 3

Data:
Czas trwania "biegu" dwóch myszy:
16.05.2001r.
15 minut 48 sekund
17.05.2001r.
12 minut 36 sekund
18.05.2001r.
10 minut 07 sekund
19.05.2001r.
9 minut 00 sekund
20.05.2001r.
6 minut 58 sekund
tab. 4

WNIOSKI: