Projekt I*Earn
Międzynarodowa Sieć Pomysłów Edukacyjnych

"Obserwacja umiejętności uczenia się myszy domowej (Mus musculus)"

Autorzy: - Iwona Standura
- Michał Miętus - html
- Michał Bujko - przepisywanie

Miejsce realizacji: Gimnazjum nr 1 w Gdyni, Polska
Czas realizacji: maj 2001 r
Kordynator programu: mgr Jadwiga Pióro, nauczyciel biologii
Nasz projekt przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum


Nasz Projekt:

"Obserwacja umiejętności uczenia się u myszy domowej (Mus musculus)"
Eksperyment przeprowadzaliśmy w labiryncie zbudowanym przez naszego kolegę.

Cel obserwacji: Zbadanie z jaką prędkością pojedyńczy osobnik oraz para zwierząt może wyuczyć się
wyznaczonego zadania.
Podczas obserwacji przeprowadziliśmy pomiar czasu, w którym myszy osiągały wyznaczony cel.

Ogólne wnioski:
  • 1. Myszy osiągnęły swoje sukcesy metodą "prób i błędów"
  • 2. Określonego zadania szybciej uczyła się jedna mysz
  • 3. Określonego zadania dłużej uczyła się para myszy poddawanych obserwacji jednocześnie
  • 4. Prawdopodobnie obecność drugiego zwierzęcia obniża ich koncentrację
  • 5. Myszom było dość trudno oduczyć od wyuczonego poprzednio zadania
  • 6. Myszy szybciej uczą się określonego zadania po wcześniejszym wyuczeniu i zaniechaniu go na określony czas

Literatura:

1. Altoman J. Biologiczne podstawy zachowania. PWN, Warszawa (1980)
2. Gunter T. Podstawy psychologi zwierząt. PWN, Warszawa (1991)
3. Skowron S. Ostrowska. W, Tejchma A. Biologia XX wieku, tom II
4. Skibicka K. Praca konkursowa na olimpiadę biologiczną (ucz. III LO w Gdyni)