ADRES ZABYTKU:

Wejherowo, ul. Reformatów 19Odnośniki do zdjęć z map satelitarnych: