tytulmenu
ozabytku
satelita
galeria
oautorze

glowna
Dom Żeglarza Polskiego.
Obecnie Akademia Morska w Gdyni.
81-345 Gdynia
Aleja Zjednoczenia 3
tel. fax/fax (058) 620 - 26 - 74
Numer w Rejestrze Zabytków Województwa Pomorskiego 1150