KLUB MARYNARKI WOJENNEJ "RIVIERA"Klub MW "Riviera"
ul. Zawiszy Czarnego 1 Gdyniazabytek ma numer 1688 w numerze rejestru zabytków województwa pomorskiego

opis zabytku
adres
autor