tytulmenu
okolibkach
satelita
galeria
oautorze

kolibkiZespół Dworsko-Parkowy Kolibki
Gdynia, Al. Zwycięstwa 291
tel. (0 58) 624-85-83
Zajmuje 1004 numer w Rejestrze Zabytków Województwa Pomorskiego.