Literatura piękna , czyli

wiersze o fokach

 

 

Infokacja

Foko ! Miłości moja ! Ty jesteś jak zdrowie ,

Ile Cię trzeba cenić , ten tylko się dowie,

kto Cię stracił . Dziś piękność twą w całej ozdobie

widzę i opisuję , bo tęsknię za tobą !

Panno Święta , co Jasnej bronisz Częstochowy

i w Ostrej świecisz Bramie ! Ty , co gród zamkowy

Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem !

Jak mnie dziecko do zdrowia przywróciłaś cudem

Tak nas powrócisz cudem na basenu łono .

Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną

Do tej foki jak pięknej ! Do tej toni bezkresnej

i tych skałek przy brzegu ,

szeroko nad błękitnym basenem rozciągniętych ,

Do tych skał o kształcie rozmaitym ,

Wyzłacanych szarym kolorem , posrebrzanych cieniem .

Marcin Głuszyk
(natchnięty twórczością Adama Miczkiewicza)

 

 

Powrót do poprzedniej strony