Koczkodan zielony
Cercopithecus aethiops


      Występuje głównie w północno-wschodniej części Afryki, u wybrzeży Nilu. Prowadzi naziemny tryb życia, jedynie w czasie niebezpieczeństwa, szuka schronienia na drzewach. Dobrze skacze, wspina się oraz pływa. Grupy rodzinne w czasie wędrówek łączą się w stada liczące od czterdziestu do pięćdziesięciu osobników. W poszukiwaniu pokarmu potrafią w ciągu dnia pokonać do 20 km. Żywią się liśćmi, młodymi pędami, owadami, pająkami, ptakami i drobnymi gryzoniami. Pokarm czasowo przechowują w obszernych torbach policzkowych. Ciąża trwa od sześciu do siedmiu miesięcy. Zwykle rodzi się jedno młode. Matka opiekuje się potomstwem przez sześć miesięcy. Żyje od dziesięciu do piętnastu lat. Tępiony przez krajowców z powodu szkód, jakie wyrządza na polach uprawnych
WIEM koczkodany