Strona Główna
Ogólnie o Redłowie
Szkoła Podstawowa nr 34
Fortyfikacje wojskowe
Lokalizacja
Galeria

Sonda
Jak podoba ci się wygląd strony?

Super!
Kiepski!
Jesteś kiepski!
I ja też!
I my wszyscy!

Statystyki
Odwiedzin: 1
Strona ma: 3122 dni

kreska Autor kreska Bibliografia kreska Licencja kreska Gdynia.pl kreska

Szkoła Podstawowa nr 34

Szkoła istnieje od 42 lat. Położona jest w bliskim sąsiedztwie Rezerwatu Przyrody "Kępa Redłowska". Liczebność klas jest niewielka, co daje możliwość podmiotowego traktowania dziecka i stworzenia mu bezpiecznych warunków pobytu w szkole. Od 11 lat prowadzone są oddziały integracyjne, w których razem z dziećmi zdrowymi uczą się dzieci niepełnosprawne. Szkoła posiada certyfikat "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją" i zapewnia pomoc uczniom z trudnościami w nauce. Uczniowie uzdolnieni objęci są specjalną opieką pedagogiczną, mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach rozwijających talenty i predyspozycje.

Historia Szkoły

W latach 50 i 60 XX wieku w Gdyni prężnie rozbudowywała się nowa dzielnica Płyta Redłowska. 1. września 1964r. dekretem Kuratora Okręgu Szkolnego w Gdańsku oddano do użytku nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 34, a liczba dzieci uczących się w nim wynosiła wówczas 1152 osoby.

Lata sześćdziesiąte:
- w SP 34 powstały: sekcja sportowa, kółka przedmiotowe i chór szkolny
- rozpoczęły działalność drużyny harcerskie hufca ZHP Gdynia
- dzięki współpracy gdyńskiej stoczni i kopalni "Kleofas" z Katowic dzieci obydwu regionów uczestniczyły w letniej wymianie turystyczno-edukacyjnej

Lata siedemdziesiąte:
- 20. lutego 1970r. szczep harcerski przy SP 34 otrzymał imię Lucjana Cylkowskiego
- wyposażono w pomoce dydaktyczne sale lekcyjne
- 21. września 1974r. nadano szkole imię Manifestu Lipcowego
- w czerwcu 1975r. Ministerstwo Oświaty i Wychowania przyznało szkole dyplom uznania za osiągnięcia wychowawcze uzyskane we współzawodnictwie Klubu Otwartych Szkół

Lata osiemdziesiąte:
- powstał Klub Wiedzy Technicznej, który zorganizował na terenie przyszkolnym miasteczko ruch drogowego i ośrodek nauki jazdy dla przyszłych rowerzystów
- wprowadzono zwyczaj pasowania "pierwszaków"
- w celu wymiany doświadczeń nawiązano współpracę z nauczycielami ze Skandynawii
- propagowano konkursy tematyczne i olimpiady przedmiotowe, w których uczniowie zdobywali zaszczytne miejsca i wyróżnienia

Lata dziewięćdziesiąte:
- wprowadzono obowiązkowe lekcje języka angielskiego w klasach 5-8
- oddano do użytku sale: telewizyjną, komputerową
- w czerwcu 1994r. uroczyście obchodzono 30-lecie działalności placówki
- 10. czerwca 1996r. nadano szkole imię Leonida Teligi
- gromadzone są pamiątki związane z historią szkoły i regionu oraz z postacią patrona
- rozwija się wspierana przez dyrekcję szkoły działalność samorządowa uczniów
- uczniowie pod kierunkiem nauczycieli realizują wiele projektów, uczestniczą w konkursach przedmiotowych różnych szczebli, rozwijają swoje zdolności na zajęciach dodatkowych, korzystają z kół zainteresowań
- we wrześniu 1996r. wprowadzono w klasach pierwszych nauczanie integracyjne
- w wyniku reformy SP 34 pozostała szkołą podstawową obejmująca nauczanie dzieci w klasach 0-6
- w czerwcu 2000r. szkolne mury opuścili uczniowie ostatniego rocznika "ośmiolatki"

XXI wiek:
- od września 2001r. realizowany jest program "Otwartej szkoły" z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i dorosłych
- w styczniu 2002r. rozpoczął działalność Uczniowski Klub Sportowy "Opty", efektem pracy trenerów są medale zdobywane w wojewódzkich ogólnopolskich turniejach judo oraz sukcesy w lekkoatletyce i tenisie stołowym
- w kwietniu 2002r. szkoła zmieniła nazwę na Szkołę Podstawową nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi
- uczniowie biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych zorganizowanych na szczeblu miejskim, wojewódzkim i krajowym otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia, w tym najwyższe lokaty w olimpiadzie matematycznej
- w czerwcu 2003r. ukończyli szkołę pierwsi niepełnosprawni uczniowie klas integracyjnych.