Ulica Kowieńska
O Autorze

Imię i Nazwisko: Andrzej Żygenda
Klasa: III D
Szkoła: Gimnazjum nr 1 w Gdyni
Strona utworzona 7 czerwca 2011 roku.Strona Główna
Galeria
Opis B udynku
Dokładny Adres
O Autorze