Strona Główna | Budowa reaktora | Elektrownie w Polsce | Polscy naukowcy | Słownik | Linki

Siwert:

symbol Sv jest jednostką pochodną układu SI wielkości fizycznych odnoszących się do działania promieniowania jonizującego na organizmy żywe. Siwert jest względnie dużą jednostką - u człowieka już po przekroczeniu dawki 1 Sv promieniowania gamma dla całego ciała może wystąpić ostry zespół popromienny.

Źródło: pl.wikipedia.org

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

X

Y

Z